Tyto webové stránky jsou věnované letním dětským táborům pořádaným námi. Naleznete zde spoustu informací a fotografií z našich táborů minulých a spoustu užitečných informací o našich budoucích táborech a táborech obecně.
Nejčastější dotazy - obrázek

Nejčastější dotazy - obrázek

Nejčastější dotazy

Musí mít každý hlavní vedoucí tábora nějaký kurz? Myslím i ty, kteří nejsou ve větších organizacích, které žádají o dotace MŠMT?

Vhodná kvalifikace HV je, dle našeho mínění, v první řadě záležitostí odpovědného přístupu pořadatele / provozovatele tábora, než absolutně danou povinností. Rozhodně však pro povinnost mít kvalifikaci hlavního vedoucího (alespoň tu zcela základní danou pravidly MŠMT) není rozhodující, zda jsou ve "větších" organizacích. Podstatné je, zda čerpají dotace na tábory od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či nikoli. A možnost využívat (a tím pádem jsou zavázáni k této povinnosti) mají všechna sdružení, "velká" i tzv. malá, to je lhostejné. Obdobným způsobem mohou mít tuto povinnost ovšem ošetřeny i další instituce poskytující granty na letní tábory, například krajské úřady, obce a podobně. Postup je dán záměry poskytovatele, blíže vždy viz konkrétní zadání podmínek grantového řízení. Hlavní vedoucí táborů Pionýra tuto kvalifikace mají, i když dotace od MŠMT na tábory nečerpá.

Jak se zajišťuje kvalitní strava dětí? Je jí dost, aby děti neměly hlad?

Nedílnou součástí přípravy tábora je také sestavení jídelníčku. Většinou pracovník hygienické služby, kde má být každý tábor nahlášen, jídelníček kontroluje a občas do něj i jednotlivým provozovatelům zasáhne či upraví tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám dětí. Pokud máte obavu, že by vaše dítě na táboře trpělo hlady, obraťte se na hlavního vedoucího, abyste získal konkrétní informace ohledně způsobu stravování. O množství a kvalitě stravy by vám mohla napovědět mimo jiné také částka, kterou provozovatel v rozpočtu tábora vyhradil na stravování (nejlépe v přepočtu na jedno dítě/den). Ta se u středně velkého tábora zpravidla pohybuje okolo 70,- až 100,- Kč na den.

Říká se, že personál na táborech většinou pracuje zdarma – jak je to ale s přípravou jídla? Máte kvalifikované kuchařky – kuchaře?

Tábory řeší stravování různě. Svou roli hraje především to, o jaký typ tábora se jedná a jakým zázemím disponuje. To je také důležité si předem zjistit. Tábor s polní kuchyní bude mít jiné podmínky, než tábor s kuchyní profesionálně vybavenou.
Vždy ovšem platí, že kuchař, který se stará o přípravu jídla a je za ni odpovědný, musí mít platný „Průkaz pracovníka v potravinářství“, který je mu vydán na základě lékařské prohlídky. Je třeba říci, že zdaleka ne vždy se jedná o profesionální kuchaře, mnohdy se o stravu stará některá z maminek, nicméně o tom, jak se na táboře vaří, se můžete dozvědět od některých z rodičů, jejichž děti již na tomto táboře byly. K tomu je vhodné například setkání rodičů s vedoucími před táborem, kde se dozvíte možná i mnohem více o celkovém fungování tábora...

Naše dcera (má 10 let) se bojí tmy – a na táborech bývají i noční hlídky. Musela by také v tomto případě hlídat?

Tábory, kde děti v noci drží hlídky a střeží ho před nebezpečnými individui, která se potulují okolo tábořiště, jsou dnes výjimečné.
Hlídky se na táborech vnímají jako součást programu. Jsou organizovány tak, aby nedošlo k ohrožení dítěte a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Hlídky také musí odpovídat předpisu, který stanoví kolik hodin spánku bez přerušení musí děti v návaznosti na věk mít. I k tomuto je třeba přihlédnout.
Hlídky mají představovat jeden ze silných zážitků, které si děti z tábora odvážejí.
Je tedy vhodné si předem zjistit, jakou formou se hlídky na táboře drží a o případných potížích dítěte písemně informovat vedoucího tábora, nebo ještě lépe je s ním přímo projednat

Jak se vůbec zorientovat v nabídce táborů?

Ačkoliv má někdy člověk pocit, že zárukou kvality je cena, měl by si otázku ceny nechat až na konec. Cena je určena zpravidla způsobem stravován a ubytování dětí. Stejných výsledků v oblasti stravy a ubytování je možno docílit různými způsoby. Jednoduše to můžeme ukázat třeba na těstovinách s boloňskou omáčkou – pokud jídlo vyrobí kuchařka jako dobrovolník, pak se jeho cena výrazně bude lišit od stejného jídla, které si objednáme v restauraci, kde je do ceny zahrnuta i práce číšníka.
Daleko důležitější je, aby se dítě na tábor těšilo. Kritéria výběru by se tedy zcela měla podřídit zájmům dětí a jejich možnostem. Tábor by měl být pro dítě rekreací, aktivním odpočinkem a zábavou zároveň. Nechtějte za tábor z dítěte vytvořit jazykového „virtuoza“ ani počítačového experta. Zájem rodičů by proto neměl převážit nad zájmy dítěte. Na otázky konkrétní skladby programu, jeho ekonomického zajištění či podílu dětí na táborových činnostech vám nejlépe zodpoví hlavní vedoucí tábora. Nejlepším poradcem vám při výběru tábora může být Vaše dítě. Cílem tábora je přece připravit mu hezké prázdniny.

04.01.2007 08:29:24
STRASAK
ICQ indikátor - www.smoce.net 414 521 609
ICQ indikátor - www.smoce.net 261 204 842
ICQ indikátor - www.smoce.net 318 118 258
ICQ indikátor - www.smoce.net 287 821 797
Stránky provozuje Petr Strach E-mail Strach.Petr@Seznam.cz tel:720 151 821
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one